Informujemy, że przedsiębiorstwo LIS-MEBLE otrzymało dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka lata 2007 - 2013", Oś priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1. Paszport do eksportu.

Tytuł projektu: Wprowadzenie luksusowych mebli firmy LIS-MEBLE na rynek niemiecki

Data zawarcia umowy: 30.09.2013

Okres realizacji projektu: 11.01.2013 – 13.12.2014

Cele projektu: zwiększenie poziomu eksportu w całkowitej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz zwiększenie rozpoznawalności marki LIS-MEBLE na rynku niemieckim. W ramach projektu zaplanowano m.in.:

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalenego

Dotacje na innowacje.
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
www.poig.gov.pl

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 08.10.2013